Hero obrázok - financovanie | stosice-podhorany.sk

Financovanie kúpy
prostredníctvom hypotekárneho úveru

Všetko potrebné vybavíte na jednom mieste:
ÚVER – POISTENIE – VINKULÁCIA – KATASTER

%
rokov

Mesačná splátka:

Finančný sprostredkovateľ

Rudolf Franek
tel.: 0905 164 957
email: franek@macula.sk

VÚB banka je financujúcou bankou projektu ktorá má pre klientov pripravené zvýhodnené prodmienky hypotekárneho financovania už od 2. tranže (25%) kúpnej ceny.

VÚB Banka
Veticka | stosice-podhorany.sk

Postup financovania nehnuteľnosti:

1

Výber nehnuteľností (byt, pivnica, parkovacie miesto)

2

Podpis rezervačnej zmluvy (rezervačný poplatok - 3000,-€)

3

15% kúpnej ceny - po podpise Zmluvy o budúcej zmluve (mínus rezervačný poplatok)

4

25% kúpnej ceny pri zápise rozostavaných bytov do katastra nehnuteľností

5

50% právoplatné kolaudačné rozhodntie alebo udelenie súpisného čísla

6

10% dokončenie bytu do štandardu